Ostatnia aktualizacja 10.01.2019

Witryna Leon Lebowski Photography jest przeznaczona do przeglądania oraz użytku osobistego. Dostęp i korzystanie z tej witryny oznacza akceptację niniejszych warunków, które obowiązują od daty pierwszego użycia.

Prawa autorskie w tekście na tej witrynie

Tekst na witrynie internetowej Leon Lebowski Photography może być powielany bezpłatnie w dowolnym formacie lub na nośniku, pod warunkiem, że jest reprodukowany dokładnie, nie jest wykorzystywany w kontekście wprowadzającym w błąd, a nasze prawa autorskie są wyraźnie potwierdzone.

Wszelkie fotografie na witrynie internetowej Leon Lebowski Photography są prawną własnością właściciela witryny Leon Lebowski Photography. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie fotografii zamieszczonych na witrynie internetowej Leon Lebowski Photography bez wcześniejszej zgody wydanej przez właściciela witryny jest ściśle zabronione. Wszelkie osoby ubiegające się o wykorzystanie fotografii na tej witrynie zachęcam do przesłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego .

Logotyp Leon Lebowski

Niedozwolone użycie logotypu Leon Lebowski lub jakichkolwiek innych logotypów stron trzecich, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem tej witryny jest niedozwolone.

Link do tej witryny

Leon Lebowski Photography z przyjemnością zachęca do umieszczania linków hipertekstowych na stronie internetowej, pod warunkiem, że nie są one przeznaczone do użycia w mylącym kontekście.

Połączone witryny

Linki na witrynie internetowej Leon Lebowski Photography mają na celu przeniesienie cię do innych witryny internetowej. Nie ponoszę odpowiedzialności za zawartość tych stron i nie gwarantuje że linki będą działały.

Żadne pochwały lub zgody stron trzecich, ich porady, opinie, informacje, produkty lub usługi nie są wyrażane lub sugerowane przez jakiekolwiek informacje na tej witrynie Witryny powiązane z witryną Leon Lebowski Photography są obecne tylko dlatego, że mogą zawierać przydatne dodatki do danych, które publikuje.

Ochrona przed wirusami

Leon Lebowski Photography dokłada wszelkich starań, aby sprawdzić materiały opublikowane na tej witrynie. Zaleca się uruchomienie programu antywirusowego na wszystkich materiałach pobranych z Internetu. Nie ponoszę odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zakłócenia, uszkodzenia danych lub systemu komputerowego, które mogą wystąpić podczas korzystania z materiałów pochodzących z tej witryny.

Oświadczenie o ochronie prywatności i informacja o plikach cookie

Leon Lebowski Photography zastrzega sobie prawo do gromadzenia informacji dotyczących użytkowania witryny. Wszelkie zebrane informacje są przeznaczone głównie do użytku wewnętrznego, aby umożliwić nam udoskonalenie i ulepszenie tej witryny. Więcej informacji o ochronie danych osobowych oraz plikach cookie znajduje się na stronie Polityka prywatności i informacja o plikach cookie.